پایان مهلت ارسال چکیده طرح سیاستی

سیاست‌پژوهان و کارشناسانی که قصد ارسال طرح سیاستی دارند، ابتدا خلاصه‌ای از طرح خود را در قالب چکیده ارسال نمایند تا پس از تایید چکیده، برای دریافت اصل طرح سیاستی به آن‌ها اطلاع داده شود.