پایان مهلت ارسال اصل طرح سیاستی

سیاست‌پژوهان و کارشناسان فرصت دارند تا پایان مهلت اعلام شده، فایل کامل طرح سیاستی خود را (در قالب پاورپوینت) مطابق با قواعد مندرج در فایل‎های راهنمای ارسال طرح سیاستی، ارسال نمایند. ارسال فایل از طریق سایت همایش (همین سایت) امکان پذیر است.